Klijenti o Korektivi

“S Korektivom smo surađivali pri tranziciji Sustava upravljanja kvalitetom na novu verziju norme ISO 9001 te prilikom prilagodbe našeg poslovanja GDPR-u. Zadovoljni smo rezultatima poslovne suradnje, a posebno cijenimo dostupnost Korektive za sva naša dodatna pitanja.” Kemolab d.o.o. Zagreb

“Bilo nam je zadovoljstvo što smo „nelagodu“ uvođenja sustava kvalitete „ublažili“ vašim savjetima i prisustvom na certifikacijskoj provjeri. Zahvaljujemo se na suradnji kad je bilo najviše potrebno. 5E d.o.o. Rijeka

“S Korektivom smo surađivali na uvođenju ISO standarda u našu firmu. Suradnja: Profesionalno, u okviru dogovorenog vremena, balansiran omjer kvalitete i cijene. ” Grgurić d.o.o. Delnice

“Pri uvođenju ISO sustava u našu Ordinaciju dentalne medicine angažirali smo Korektivu, te smo jako zadovoljni poslovnom suradnjom. Ordinacija danas ima viši nivo organiziranosti i prati učinkovitost pojedinih procesa” Ordinacija dr. Dadić, Novigrad

“Ako trebate ISO certifikate preporučamo Korektivu, vrlo odgovorno i poslovno uz prihvatljivu cijenu, dobiti ćete kvalitetnu uslugu.” Interijer Montaža, Zagreb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *