Benefiti ISO normi

Neke od prednosti uvođenja ISO normi (9001, 14001, 45001)

Za organizaciju:

 • Pružanje učinkovitije upravljanje procesima  višem menadžmentu
 • Postavljanje poslovne odgovornosti u cijeloj organizaciji
 • Norma se vrlo često pojavljuje kao uvjet na natječaju javne nabave
 • Uvođenje ISO norme šalje pozitivnu poruku zaposlenicima i klijentima
 • Identificiranje i poticanje učinkovite uštede vremena i novca
 • Racionalizacija troškova  
 • Identifikacija aspekata okoliša
 • Identifikacija i evaluacija opasnosti
 • Osiguravanje kontinuiranog praćenja i poboljšanja
 • Učinkovito upravljanje rizicima

Za klijente:

 • Poboljšavanje  kvalitete proizvoda i usluga
 • Isporučivanje proizvoda i usluga u ugovorenom roku
 • Smanjenje reklamacija
 • Učinkovita procedura u slučaju eventualnih pritužbi
 • Nezavisan audit pokazuje predanost sustavu kvalitete

1. Uvođenje ISO standarda povećava šanse za pobjedu na tenderima u javnom sektoru

Već dugi niz godina, i središnje i lokalne vlasti propisuju sustav upravljanja kvalitetom kao uvjet na natječajima javne nabave. ISO norme su međunarodno priznati standardi koji prikazuju kako organizacija zadovoljava visoku razinu upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, te zdravljem i sigurnosti na radu. Tražeći ISO certifikate od izvođača radova, javni sektor može dokazati da je trošenje novaca poreznih obveznika na ovaj način pametno, dok je bespotrebno odvajati prilično vrijeme na provjeru sustava upravljanja svake organizacije. Certifikat u ovom smislu predstavlja “jamstvo” kvalitete za pojedinu organizaciju. Ukoliko je ona certificirana od strane valjanog certifikacijskog tijela, takva potvrda govori sama za sebe. Tada uopće ne čudi da svi pobjednici na javnim nadmetanjima posjeduju ISO certifikate. Iako nisu propisani od strane zakonodavca, uvelike su preporučljivi. Mnogi klijenti s kojima se susrećemo na svakodnevnoj bazi ističu vrijednost svog certifikata, posebno nakon uvjerenja da bez njega ne bi ni dobili posao.

2. Povećavanje šanse za ugovaranje posla u privatnom sektoru.Česta je pojava da se uvjeti pri natječaju sa javnog sektora prenose i na privatne natječaje. Naime, javni sektor nije jedini koji ističe važnost ISO 9001. Organizacije su počele tražiti sve više potvrdu kvalitete na taj način od svojih dobavljača, kupaca, partnera. ISO certifikat time postaje zahtjev cijelog lanca opskrbe, od proizvođača, uvoznika do distributera. Smatra se da se ISO 9001 certifikatom smanjuje rizik od posljedica sklapanja poslova sa organizacijama koje nemaju proveden sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga.

3. Normizacija kao dokaz da vaša organizacija ispunjava zakonske i regulatorne zahtjeve

Ovisno o vašoj industriji, postoje niz pravnih obveza koje s kojima organizacija mora biti u skladu, a da možda nije bila ni svjesna takvih vrsta obveza. Prolazeći kroz uvođenje ISO sustava osigurava se zadovoljavanje svih postojećih zakona, te se izbjegavaju potencijalni propusti.

4. Snižavanje premija osiguranja

Ukoliko su svi zakoni i regulative ispunjene, mnoge tvrtke smatraju da je njihova premija osiguranja smanjena otkako su uveli sustav prema ISO standardu. To mogu djelomično zahvaliti dodatnom aspektu jer imaju potvrdu od strane trećih osoba.

5. Ona poboljšava zadovoljstvo kupaca

Sastavni dio ISO 9001 je zadovoljstvo kupaca. Sustav je usredotočen na kupca, putem postavljanja poslovnih ciljeva, te anketiranjem putem kojeg se dobivaju povratne informacije od kupaca, koje se nakon analize predočavaju Predstavniku uprave za kvalitetu, pa i nadređenima u organizaciji. Standard tako može posredno poboljšati kvalitetu usluga.

Neovisna provjera sustava upravljanja kvalitetom dokazuje svoju predanost kvaliteti, posebno službe za korisnike i kontinuirano poboljšanje proizvoda i usluga.

6. Poboljšanje operativnih učinkovitosti

Tijekom godina, organizacije mogu izgraditi razne dokumentirane procese i propisati načine obavljanja stvari. ISO sustav potiče dobro definirane i dokumentirane postupke kako bi se poboljšala dosljednost, koji bi zamijenili sve trenutne prakse koje su zastarjele ili neučinkovite. Do snažnijeg izražaja dolaze propisane radne norme i postupci u trenutku kada se ustanovi nesukladnost unutar tvrtke, te otklanjanje iste je najčešće propisana korektivnom radnjom pozivajući se na propisanu uputu ili postupak. Tijekom vremena to će dovesti do smanjenja broja pogrešaka, reklamacija i pritužbi kupaca.

7. Smanjenje ponavljajućih poslova

Veća učinkovitost znači manje pogrešaka, što znači smanjenje ponovnog obavljanja nekog posla i odbijanja određenog proizvoda ili usluge od strane tržišta. Iako ste možda već imali propisane postupke unutar organizacije, ISO 9001 primjerice pomaže u poboljšanju i poništavanju zastarjelih procesa koji su bili kontraproduktivni. Standard uvodi bolju kontrolu procesa i protoka, poboljšava dokumentaciju o procesima, i stvara svijest o kvaliteti među zaposlenicima.

8. Povećavanje profita

ISO certifikati u sebi nose i financijski dobitak kroz osvojene natječaje. Nadalje, s poboljšanim procesima upravljanja, postiže se veća učinkovitost posebno nakon uvođenja sustava upravljanja kada tvrtka uvedene norme implementira. Poboljšani procesi koji vode do manje cjelokupnog posla, a to u konačnici rezultira uštedom troškova pri isporuci proizvoda / usluga. Ušteda također može biti zbog smanjenja broja pogrešaka. Pogreške koje se ipak dogode, mogu biti primijećene ranije pa se smanjuje vrijeme detekcije i troška za popravak.

9. Povećanje motivacije i sudjelovanja zaposlenika

Važno je za naglasiti, da se uz pravilnu primjenu procesa po sektorima, osoblje osjeća korisno i ugodno zbog radnih uloga koje dobivaju uvođenjem ISO normi. To dovodi do većeg zadovoljstva poslom i motivacije, pogotovo kada su svjesni koliko kvaliteta i ukupni uspjeh ovisi i o njima. Kada se osvijeste da je postizanje međunarodno priznatog standarda ujedno i njihov uspjeh, motivacija se povećava a time i efektivnost na radnom mjestu. Organizacija također mora biti svjesna važnosti uključenja svojih zaposlenika u svoje procese pri uvođenju ISO standarda.

10. Mogućnost stalnog unapređivanja

Temeljna sastavnica svih ISO standarda upravljanja je kontinuirani napredak, izazivajući vas da se nastoje napraviti poboljšanja iz godine u godinu. Na taj način, koristi Navedene dalje osjećao. Ukoliko se doista radi na poboljšanjima i kreiranju novih na realnoj osnovi, sustavnost kvalitete dolazi do punog izražaja.