Kontakt

Korektiva, poslovno savjetovanje

Jasmina Hudić, dip. politolog

Konzultant / Auditor za ISO 9001/ ISO 14001 / GDPR -2016/679

OIB: 79584148231
E-mail: korektiva.info@gmail.com – Mob: 095/92500300
Ladislava Šabana 4, 10 360 Sesvete