ISO norme

ISO 9001:2015 – Sustavi upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga

ISO 9001:2015 utvrđuje kriterije za sustav upravljanja kvalitetom i jedini je standard u obitelji ISO 9000 koji se može certificirati (iako to nije uvjet). Može ga koristiti bilo koja organizacija, neovisno o veličini i djelatnosti. Postoji više 1.000.000 tvrtki i organizacija u više 170 zemalja certificiranih prema normi ISO 9001, što govori u prilog njenoj raširenoj primjeni na svjetskoj razini.
Ovaj standard temelji se na brojnim načelima procesnog pristupa u upravljanju kvalitetom, uključujući snažnu usmjerenost kupaca, motivaciju i sudjelovanje najviših uprava, uz neprekidno poboljšanje sustava. Primjena ISO 9001:2015 pomaže osigurati visoko kvalitetne proizvode / usluge za kupce, što zauzvrat donosi mnoge poslovne prednosti.

ISO 14001:2015 – Sustavi upravljanja okolišem

ISO 14001:2015 utvrđuje kriterije za sustav upravljanja okolišem i može se certificirati. Ova ISO norma određuje okvir koji tvrtka ili organizacija slijedi kako bi postavila učinkovit sustav upravljanja okolišem. Može ga uspostaviti bilo koja organizacija bez obzira na djelatnost. Identifikacijom okolišnih aspekata mjeri se utjecaj na okoliš (rizici) te definiraju metode i programi praćenja. Nezaobilazan je element u postupku i zakonski okvir zaštite okoliša i analiza usklađenosti obvezujućim zahtjevima.
Primjenom zahtjeva norme ISO 14001:2015 može se jamčiti viša razina upravljanja organizacijom, zaposlenicima te vanjskim dionicima kako bi se sustav upravljanja okolišem poboljšavao.

ISO 45001:2018 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu

ISO 45001:2018 navodi zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S) te daje smjernice za njegovu primjenu kako bi se organizacijama omogućilo osiguravanje sigurnih radnih mjesta sprječavanjem ozljeda i zdravstvenih poteškoća povezanih s radom, kao i poboljšanje svojih OH&S performansi.
ISO 45001:2018 se primjenjuje na bilo koju organizaciju koja želi uspostaviti, provoditi i održavati OH&S sustav upravljanja radi poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu, uklanjanja opasnosti i minimiziranja OH&S rizika (uključujući nedostatke u sustavu).

ISO 45001:2018 pomaže organizaciji ostvariti planirane rezultate svog OH&S sustava upravljanja. U skladu sa politikom OH&S organizacije, planirani ishodi sustava upravljanja OH&S uključuju:
a) kontinuirano poboljšanje OH&S performance;
b) ispunjenje pravnih zahtjeva i drugih zahtjeva;
c) postizanje ciljeva OH& S-a.